• 00019189.jpg
  Gleninagh North
  Gleninagh North Wedge-tomb
  CL002-007008-
  Wedge-tomb
  Gleninagh Parish
  Gleninagh North Wedge-tomb. A collapsed wedge-tomb in Gleninagh North, near Gleninagh Castle.
 • 00018974.jpg
  CL002-00704-
  Gleninagh North
  Gleninagh Parish
  Coastline
  Fulachta Fiadh
  Fulachta Fiadh at Gleninagh. Fulachta fiadh near the coast at Gleninagh North.